Je Listing synchroniseren naar TripAdvisor

1.png

TripAdvisor is 's werelds grootste reisadvies platform; helpt elke maand honderden miljoenen mensen betere reizigers te worden, van het plannen en boeken tot het maken van een reis. Reizigers over de hele wereld gebruiken de TripAdvisor-website en -app om te ontdekken waar ze willen verblijven, wat ze willen doen en waar ze willen eten op basis van advies van mensen die er eerder zijn geweest.

Listings kan je informatie synchroniseren met TripAdvisor, in tegenstelling tot Google en Facebook hoef je je account niet te koppelen. Wij koppelen de vermelding aan een bestaande pagina voor je. Listings kan zelfs je TripAdvisor-pagina bijwerken wanneer iemand anders controle heeft over je TripAdvisor locatie pagina. We zijn hier echter zeer streng in, wat betekent dat we het recht hebben om informatie te weigeren

Kunnen we ook een TripAdvisor-pagina aanmaken als deze niet bestaat? 

Op dit moment maken we geen TripAdvisor-pagina's aan wanneer deze niet bestaat in TripAdvisor. Dit staat echter wel in onze roadmap, zodra dit mogelijk is zal dit hier in het artikel worden aangepast.


Hoe kan ik lid worden van TripAdvisor?

Om lid te worden en je bedrijf te claimen is vrij eenvoudig. Je kunt de stappen volgen die in het volgende artikel worden beschreven. 

 

Hoe kan ik een bestaand bedrijf claimen?

Het kan zijn dat je nu de nieuwe eigenaar bent van een eerder bestaand bedrijf; als dat het geval is, leer je hier in het volgende artikel de stappen om het te claimen.

*Disclaimer: Tripadvisor is een add-on kanaal en wordt niet door elke Listings aanbieder aangeboden. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.